Since 1956

Vi hjälper företag, kommuner och organisationer med visuell kommunikation inom skylt, profil och dekor. Vi finns med i alla faser i processen, från förstudie och konceptutveckling till produktion och praktisk genomförande. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder. Detta ger oss en viktig förståelse för verksamheten och gör att vi kan ta fram unika lösningar. I vår ateljé producerar vi allt från storformat, skyltar, trycksaker, fordonsdekorer till finsnickeri. Läs mer under våra varumärken.

Nära och personligt
Låt oss uttrycka det så här – vi är passionerade, vilket är perfekt för våra kunder. Vi värnar om den personliga kontakten och att prata med oss ska vara som att träffa en gammal vän eller trevlig granne.

Enkelt och snabbt
Det ska vara enkelt att beställa hos oss på Helhet. Att få rätt produkt i rätt tid är viktigt, det vet vi. Alla kunder är olika och ibland behöver de sina beställningar väldigt snabbt. Vi lyssnar på våra kunder och strävar alltid efter att hålla korta leveranstider när det väl behövs.

Kvalité
Vår målsättning är att erbjuda högsta möjliga kvalitetsnivå i förhållande till priset på en produkt eller tjänst. Begreppet hög kvalitet ska inte bara genomsyra material, tillverkningsmetoder och design, utan även arbetsmetoder, information och relationer, såväl internt som externt.